Aktuality

Zatímco na polské straně meandrů je na odpočívkách celkem čisto, u nás....Jan Kohut,září 2012Přes celé polské meandry se line široká betonová stezka, která je součástí nově otevřené cyklostezky Racibórz-Bohumín-Chotěbuz...více ve Fotogalerii.Jan Kohut, srpen 2012Město Bohumín dokončilo v přírodní památce naučnou stezku pro pěší. Na trase jsou umístěny dva altánky (odpočívky) a asi šest naučných tabulí. Současně je vylepšena i tzv. vodácká stezka s nástupními místy v Pudlově (Antošovicích) a Starém Bohumíně. (Podrobnější informace na stránkách města, viz odkazy.)

text a foto : Libor KrišicaV korytě řeky se čas od času najdou různé historické artefakty z dávné i nedávné doby. Jako třeba v tomto případě, další hraniční kámen, tentokrát už z mnohem mladší doby.

text a foto : Libor Krišica Starý Bohumín 24.9.2011V pátek 16.9.2011 proběhla v meandrech Odry, v pořadí již několikátá školní exkurze za účasti průvodce. Žáci základní školy si mohli na vlastní oči, přímo v terénu, prohlédnout, jak vypadá přirozený tok větší řeky bez lidského zásahu. Kromě toho se dozvěděli i něco z historie území a shlédli snímky vzácných i chráněných živočichů, kteří zde žijí.text a foto : Libor KrišicaCo se to děje na polské straně meandrů ?Podle sdělení jednoho z tamních pracovníků se jedná o výstavbu betonové cyklostezky napříč celou přírodní památkou, projekt zřizuje město Krzyzanowice, na jehož webových stránkách o tom zatím není zmínka.
Jan Kohut, září 2011Po povodni v roce 2010 se na místě zvaném "Zátoka" utvořil malý ostrůvek, údaj s nejhlubším místem na řece přestal být aktuální, což je důkazem o neustálých změnách v korytě řeky.text a foto : Libor Krišica, květen 2011V červnu Povodí Odry vstoupilo do chráněného území přírodní památky ve Starém Bohumíně s těžkou technikou a zahájilo úpravy protipovodňového valu. Dá se říct, že daný úsek byl tímto zcela zdevastován.
Konkrétně se jednalo o úzký pás porostu dřevin, hned na začátku přírodní památky, která se tímto zkrátila asi o 200 metrů.Za oběť padlo několik stoletých stromů a byl poškozeni biotop, kde v minulosti hnízdívali Ledňáčci říční.
Jistě každý takový vstup do chráněných území je z hlediska ochrany přírody nežádoucí a měl by být ze zákona prováděn vždy za souhlasu a dohledu příslušných orgánů ochrany přírody, často tomu tak ovšem není.
V praxi to mnohdy funguje tak, že se nejdříve, (co nejrychleji) zničí dané území, a následně se zaplatí pokuta za neoznámení záměru. Ta je pak ve většině případů nižší než skutečný zisk z provedené práce.
Sám jsem byl v minulých létech svědkem vykácení obrovských ploch starého dubového lesa u Břeclavi v přírodním parku Niva Dyje, kde nebyl žádný jiný důvod k takovému zásahu než hrabivost a zisk.
V tomto konkrétním případu úpravy protipovodňového valu ve Starém Bohumíně je nutné brát v potaz případnou oprávněnost celého zásahu z hlediska ochrany občanů města, rovněž i fakt, že ty největší přírodní hodnoty této památky začínají až dále v území.
Pokud nebudou terénní úpravy či jiné práce dosahovat hlouběji do nitra chráněné oblasti, domnívám se, že je to pro Hraniční meandry Odry přijatelné.text a foto : Libor Krišica, červen 2010

© 2010 Jan Kohut & Libor Krišica    Veškerá práva vyhrazena - All rights reserved.